Zippy Tibetan Terrier

Pups verwacht

  • december 27, 2018

Uit de combinatie Miss Money Penny Zippy ( Penny) & Kybo Kickboxer ( Claude) worden pups verwacht rond begin februari. Bent u geintresseerd in een pup, laat het ons telefonisch weten.